ทำหมันสุนัข เมื่อไหร่ที่คุณควรทำ ?

ทำหมันสุนัข เมื่อไหร่ที่คุณควรทำ ?

Spread the love

เมื่อไหร่ที่คุณควร ทำหมันสุนัข ของคุณ

ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมา ที่ภายในเนื้อหานั้นได้แสดงออกมาในวารสารทางสัตวแพทย์โดยที่เนื้อหาของมันนั้นได้กล่าวออกมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลกระทบของการ ทำหมันสุนัข โดยงานวิจัยนี้จะไม่พูดถึงปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับภาวะประชากรล้นของสุนัข ผู้เขียนงานวิจัยรู้สึกว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้คุ้มครองควรได้รับการทำหมันก่อนที่จะถูกรับเลี้ยงในบ้านหลังใหม่ ให้เป็นความคิดริเริ่มที่จำเป็นในการลดการการุณฆาตสุนัขในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นทุกปี ในส่วนของสุนัขที่มีเจ้าของหรือผู้คุ้มครองต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงไปขึ้นขี่ตัวอื่น และจัดหารการบริการทางสัตวแพทย์ให้กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม

การทำหมันสุนัขเพศผู้โดยไม่ผ่าตัดทำได้จริงหรือ? | Dogilike.com

หลักฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในบทความนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากงานวิจัยต่างๆ การศึกษาในสุนัขหลายตัวนั้นมีค่ามากกว่าการรายงานการเกิดเพียงครั้งเดียว การศึกษาเอกสารหลายๆอย่างมีค่ามากกว่าการศึกษาเพียงเอกสารเดียว การอุบัติใหม่ของเหตุการณ์ที่อยู่ในบทความนี้จะอธิบายในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ โดยจำนวนของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจะมาจากสัตว์ 100 ตัว ในอายุรกรรมทางสัตวแพทย์ปัจจัยใดที่มีการอุบัติใหม่มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ถือว่าปกติ ผู้อ่านจะต้องอ่านบทความนี้ด้วยความระมัดระวังและสอบถามสัตวแพทย์ในการให้คำอธิบายหากจำเป็น

ทำไมเราจะต้องทำหมันตอนอายุ 6 เดือน

สัตวแพทย์ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทำหมันสุนัขในช่วงระหว่าง 6 และ 9 เดือนของอายุ แต่ยังไม่มีการวิจัยขนาดใหญ่ที่ศึกษาว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ในสุนัขที่ทำหมันหลากหลายช่วงอายุ การทำหมันในช่วงอายุนี้เกิดนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อความร่ำรวยของครอบครัวต่าง ๆ ในอเมริกาเพิ่มขึ้นและมีการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นและมีความสนใจในการควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์และการทำการผ่าตัดสุนัขโดยไม่ทำให้สุนัขตาย การวางยาสลบและเทคนิคการผ่าตัดนั้นจะพร้อมก็ต่อเมื่อสัตว์มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัข | HonestDocs | LINE TODAY

ด้วยยาสลบ อุปกรณ์การวางยาสลบ และเทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันได้ถูกแสดงให้เห็นในการศึกษาหลายชิ้นว่าสุนัขจะพร้อมในการผ่าตัดได้อย่าปลอดภัยเมื่ออายุ 6 – 8 สัปดาห์  ผลเสียจากการผ่าตัดไม่แตกต่างกันมากในสุนัขที่ทำหมันในอายุน้อยกับสุนัขที่ทำหมันตามอายุที่กำหนดไว้ด้วยการรายงานผลไม่พึงประสงค์หลังการผ่าตัดอยู่ที่ 6.1 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งผลไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมักเป็นแค่ชั่วคราวและไม่ต้องการการดูแลจากสัตวแพทย์


ที่มา: pawspa

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie