ปริมาณพลังงานที่สุนัขควรได้รับ

ปริมาณพลังงานที่สุนัขควรได้รับ

Spread the love

ปริมาณพลังงานที่สุนัขควรได้รับ

ปริมาณพลังงานที่สุนัขควรได้รับ การคำนวณปริมาณอาหาร ที่ปกติแล้วเป็นปริมาณที่คู่ควรแก่การได้รับของน้องหมาในแต่ละตัว ซึ่งปกติแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ของสุนัขแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน อาทิ รูปแบบการใช้ชีวิต ระดับกิจกรรม อายุ เป็นต้น ความแตกต่างของปัจจัยเหล่านี้ที่ให้ระบบเผาผลาญพลังงานของพวกเค้ามีความหลากหลายไม่เหมือนกันซึ่งสามารถรบกวนการคำนวณค่าพลังงานให้มีความต่างกันถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ค่าปริมาณพลังงานที่ได้จากการคำนวณจึงเป็นค่าประมาณ เวลาให้อาหารจึงต้องดูหลายองค์ประกอบควบคู่ไปด้วย ทั้ง ปริมาณพลังงาน น้ำหนักของสุนัข ความสมบูรณ์ของร่างกาย

ปริมาณพลังงานที่สุนัขควรได้รับ – KINGKONGPETSHOP

ขั้นตอนพื้นฐานที่สัตวแพทย์ใช้ในการคำนวณพลังงานที่สุนัขต้องการ หรือความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิต มีดังนี้

  • เอาน้ำหนักของสุนัข หน่อยปอนด์ หารด้วย 2 เพื่อเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัม
  • ใช้สูตรคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานในขณะพัก หรือ Resting Energy Requirement (RER) = 70 (น้ำหนักตัวหน่วยกิโลกรัม)^0.75
  • เมื่อได้ค่า RER แล้วให้เอามาเข้าสูตรคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิต หรือ Maintenance Energy Requirement (MER) = ค่าตัวแปร x RER

ซึ่งค่าตัวแปรที่ใช้คูณส่วนใหญ่จะมีดังนี้

‧ สัตว์ที่ทำหมันแล้ว                                        1.6

‧ สัตว์ที่ยังไม่ได้ทำหมัน                                  1.8

‧ ต้องการให้ลดน้ำหนัก                                    1

‧ ต้องการให้เพิ่มน้ำหนัก                                   1.7

‧ ไม่ค่อยชอบทำกิจกรรม หรือกิจกรรมน้อย         2

‧ ทำกิจกรรมในระดับปานกลาง                          3

‧ ทำกิจกรรมมาก                                             6

‧ อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 4 เดือน                       3

‧ อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 4 เดือน                       2

อาหาารสำหรับสุนัขพันุ์โกเด้น - เว็ปสุนัขพันธุ์โกลเด้น

ตัวอย่างการคำนวณ ในสุนัขที่ทำหมันแล้ว น้ำหนัก 45 ปอนด์ (สมมติว่าเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมของสุนัขตัวนี้แล้ว)

45 ปอนด์ / 2 = 20.5 กิโลกรัม

70 x 20.5^0.75 = 674 กิโลแคลลอรี่/วัน

1.6 x 672 = 1075 กิโลแคลลอรี่/วัน


ที่มา rtbcenter

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie