พันธุ์ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)

พันธุ์ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)

Spread the love

พันธุ์ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)

ถิ่นกำเนิด : สำหรับสุนัข พันธุ์ไทยหลังอาน (Thai Ridgeback) นั้น ที่ถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่หลาย ๆ คนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในย่านเอเชียตะวันออกในเขตร้อน เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด ในอดีตคนพื้นเมืองนิยมเลี้ยงไว้ เพื่อล่าสัตว์และติดตามเกวียน เพื่อคอยระวังภัย

Thai Ridgeback dog (character, diet, care)

ลักษณะนิสัย : ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่น และน่าเลี้ยงเป็นอย่างมาก โดยธรรมชาติของสายพันธุ์ไทยหลังอาน จะมีความสามารถในการเฝ้ายามและมีสัญชาตญาณของการล่า ระมัดระวัง คอยเตือนภัยสิ่งแปลกปลอมได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ จงรักดีต่อเจ้าของ เฉลียวฉลาด มั่นใจในตัวเองสูง มีความเป็นผู้นำ รักอิสระ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และมั่นคง แต่ไม่ค่อยเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากความแอคทีฟ ชอบเล่น และพลังงานที่เยอะมาก

Thai Ridgeback Dog Breed Information - American Kennel Club

ลักษณะเด่น 

– กะโหลกศีรษะเป็นสามเหลี่ยมรูปลิ่ม มีกรามใหญ่ที่แข็งแรง

– หูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายจมูกสีดำ และ ปากรูปลิ่ม

– หางเรียวยาวตั้งขึ้นเป็นรูปดาบ หรือเคียว

– ขนสั้น แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบกำมะหยี่ หรือสั้นเกรียนติดผิวหนัง แต่มีความนุ่ม และ แบบสั้นแต่ไม่เกรียนติดหนัง

– สีขนที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ สีน้ำตาลแดงหรือสีแดง สีดำปลอด สีสวาด หรือ สีกลีบบัว แต่นอกจากนี้ยังมีสีหรือลวดลายอื่น ๆ อย่าง สีขาว สีเขียว(สีกระรอก) และลายเสือ

– หลังอานจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือมีขนบริเวณหลังขึ้นในแนวย้อนกลับจากแนวขนปกติบนแผ่นหลัง หรือที่เรียกว่าอาน ในขณะที่สุนัขพันธุ์อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันของประเทศต่าง ๆ ไม่มี ซึ่งอานสามารถแบ่งได้เป็น

Thai Ridgeback Dog Breed Information


ที่มา th.wikipedia

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie