ภาวะอ้วนในน้องหมา คนเลี้ยงควรรู้

ภาวะอ้วนในน้องหมา คนเลี้ยงควรรู้

Spread the love

ภาวะอ้วนในน้องหมา คนเลี้ยงควรรู้

ในช่วงราว 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีรายงานการศึกษาในทางสัตวแพทย์มากมายที่บ่งชี้ว่า ภาวะอ้วนในน้องหมา หรือ ความอ้วน (obesity) กำลังเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต (quality of life; QOL) ของสุนัขเลี้ยงและแมวเลี้ยงทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะพบปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

หมาอ้วน...เป็นอะไรได้มากกว่าโรคอ้วน ? | Dogilike.com

นิยามความอ้วนในสัตว์เลี้ยง

ความอ้วนในสุนัขหรือแมว หมายถึง สภาวะที่ร่างกายของสุนัขหรือแมวรายใดรายหนึ่งมีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือมีการสะสมไขมันมากเกินไป โดยเทียบกับน้ำหนักตัวในอุดมคติของสุนัขหรือแมวรายนั้นๆ (น้ำหนักในอุดมคติหรือ ideal body weight โดยปกติแล้วจะคิดคำนวณมาจากลักษณะโครงร่างของร่างกายซึ่งมีความจำเพาะหรือแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ น้ำหนักโดยประมาณที่ควรจะเป็นของสุนัขหรือแมวรายนั้นๆ นั่นเอง)

รู้ได้ยังไงว่า "น้องหมาของเราอ้วน" | Dogilike.com

สาเหตุของภาวะอ้วนในสัตว์เลี้ยง

เล่าถึงความอันตรายของความอ้วนกันมามากแล้ว มาเล่ากันต่ออีกสักนิดว่า แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้สุนัขและแมวของเราเกิดภาวะอ้วนขึ้นได้บ้าง ?

“ความอ้วน” นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ซึ่งในสุนัขและแมวแต่ละรายก็จะมีปัจจัยโน้มนำของความอ้วนที่แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง ก็ว่ากันไป และในบางราย ปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัยก็อาจจะผนึกกำลังร่วมกันจนผลักดันน้ำหนักและรอบเอวของสุนัขและแมวรายนั้นให้มากขึ้นๆ อย่างหยุดยั้งไม่ได้ ซึ่งปัจจัยที่ว่า ก็ได้แก่

  • อาหาร : อาหารที่มีพลังงานมากเกินความต้องการ รวมทั้งมื้ออาหารและวิธีการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น การให้อาหารแบบตามใจมากเกินไปหรือบ่อยเกินความพอดี ก็สามารถทำให้สุนัขและแมวอ้วนได้
  • กิจกรรมในชีวิตประจำวัน : กิจกรรมในชีวิตประจำวันก็มีส่วนกำหนดน้ำหนักตัวของสุนัขและแมวได้ สุนัขและแมวอายุมาก มักจะมีกิจกรรมลดลง ทำให้การเผาผลาญพลังงานต่อวันลดลง เป็นเหตุให้อ้วนได้ง่าย
  • ปัจจัยส่วนตัว ของตัวสุนัขและแมวแต่ละราย ตัวอย่างเช่น เพศ สายพันธุ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึง เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด ซึ่งก็อาจทำให้สุนัขและแมวอ้วนผิดปกติได้ด้วย เช่น ภาวะธัยรอยด์ต่ำ (hypothyroidism) ในสุนัข ฯลฯ

หมาอ้วนมาก ตลกด้วย - YouTube


อ้างอิง nongpets

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie