มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

Spread the love

มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ ไม่ว่าจะในคนหรือสัตว์ก็ย่อมมีวันต้องหมดเวลาของในโลกนี้ไปตามอายุขัยของตัวเองกันทั้งนั้น แต่จะดีกว่าไหม ถ้าร่างกายที่ไร้วิญญาณนั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ แน่นอนคือการบริจาคร่างกายเพื่อุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มาศึกษา นอกจากร่างของคนเราแล้ว ร่างของคนแล้ว  ร่างกายของสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเมื่อสิ้นอายุขัยไปแล้วก็สามารถอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการศึกษาได้เช่นกัน หลาย ๆ คนคงยังไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้จึงขอนำเรื่องราวนี้มีแบ่งปันกัน

อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ คือใคร

อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ คือ ร่างของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แค่น้องหมาที่ไร้วิญญาณที่ได้บริจาคไว้เพื่อให้นิสิต นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ใช้ศึกษาระบบของร่างกายที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ครอบคลุมตั้งแต่ ผิวหนัง หลอดเลือด เส้นประสาท ระบบกระดูก โครงสร้างระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และโครงสร้างอวัยวะภายในอื่น ๆ ควบคู่กับการเรียนจากทฤษฎีในภาคบรรยาย

สถานที่รับบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

สำหรับสถานที่ที่รับบริจาคร่างน้องหมาที่ไร้วิญาณนั้น บางคนอาจยังไม่ทราบว่าจะไปไว้ที่ไหน หรือว่าจะบริจาคได้ที่ไหนนั้น ผู้เลี้ยงสามารถติดต่อบริจาคร่างน้องหมาได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กายสัตว์อุทิศศูนย์ เพื่อช่วยให้วงการสัตวแพทย์ได้มีโอกาศศึกษากายวิภาคของสัตว์เหล่านั้น และยังสามารถติดต่อบริจาคร่างสัตว์ทุกชนิด รวมถึงสัตว์แปลกหรือชนิดพิเศษ (Exotic Pet) ก็สามารถนำร่างกายมาบริจาคได้ โดยสามารถติดต่อกับศูนย์กายสัตว์อุทิศได้ที่ โทรศัพท์ 09-5851-7807 หรือ 0-2218-9638 (ในเวลาราชการ) และ 0-2218-9752 (นอกเวลาราชการ) เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/CUSCDVET

น้องหมาแบบไหนที่สามารถบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ได้?

น้องหมาที่สามารถนำมาบริจาคได้นั้นต้องไม่ป่วยตายจากโรคโรคติดต่อเรื้อรังจากสัตว์สู่คน เช่น พิษสุนัขบ้า และวัณโรค โดยเจ้าของจะต้องการเตรียมร่างสัตว์เลี้ยงเพื่อบริจาคนั้นตะต้องนำร่างสัตว์เลี้ยงใส่ถุงพลาสติก และแช่แข็งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสทันทีที่สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต หากไม่สามารถแช่แข็งร่างสัตว์เลี้ยงได้ทันทีก็ยังมาบริจาคได้ เพียงแต่อวัยวะบางส่วนอาจเสียหาย เช่น อวัยวะทางเดินอาหารหรือลำไส้ ซึ่งไม่อาจใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาระบบทางเดินอาหารได้

หวังว่าเนื้อหาในวันนี้น่าไอเดียสำหรับคนที่กำลังสูญเสียและคิดว่าจะนำร่างของไปเป็นสร้างกุศลให้กับการศึกษาต่อไปได้เพื่อจะได้นำร่างกายของน้องหมาอุทิศให้เป็นการศึกษาทางการแพทย์ต่อไป อย่าลืมติดต่อไปทางศูนย์กายสัตว์อุทิศศูนย์ กันดูนะคะ และอย่าลืมเตรียมร่างของสุนัขตามรายละเอียดที่แจ้งไว้กันด้วยนะคะ


ที่มา th.wikipedia

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie