อาหารที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้

อาหารที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้

Spread the love

อาหารที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุนัข ที่มีภาวะภูมิแพ้

อาหารที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุนัข  มีคำมากมายเพื่ออธิบายความหมายของความผิดปกติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหาร ภาวะภูมิแพ้และภาวะที่ไวต่อการตอบสนอง สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายต่ออาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และจำเป็นจะต้องเคยได้รับสารก่อภูมิแพ้หรืออาหารประเภทนี้มาก่อนจึงจะทำให้แสดงอาการออกมาได้ ในทางกลับกันการแพ้อาหารจะไม่ได้หมายถึงการตอบสนองจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเพิ่งเคยได้รับอาหารชนิดนั้นเป็นครั้งแรก ซึ่งทั้งภาวะภูมิแพ้อาหาร และการแพ้อาหารจะมีอาการคล้าย ๆ กัน ทำให้แยกได้อาการทั้งสองออกจากกันได้ยาก

8 อาหารหมาป่วย ช่วยฟื้นฟู และเสริมภูมิต้านทานให้หายป่วยเร็วขึ้น - Box Meaww

สาเหตุของภาวะภูมิแพ้อาหารในสุนัข

สุนัขที่มีภาวะภูมิแพ้อาหาร หรือนั้นก็คือ การที่สุนัขมีภาวะภูมิแพ้ต่อโปรตีนในอาหารนั้น ๆ ซึ่งก็ต้องแยกแยะออกก่อนว่า เป็นประเภทไหน และสำหรับโปรตีนในอาหารนั้นอาจจะมาจากสัตว์ หรือจากพืชก็ได้ ภาวะภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เกิดขึ้นมาจากการที่เมื่อโปรตีนถูกย่อยกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กลง แล้วระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถแยกได้ว่านั่นคือโมเลกุลของโปรตีน หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจนเป็นอาการแพ้ โดยส่วนมากแล้วอาหารที่มักก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้อาหารมักเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์จากวัว ไก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม และธัญพืช แต่อย่างไรก็ตามภาวะภูมิแพ้อาหารที่เกิดขึ้นมักใช้เวลาในการที่จะเกิดความผิดปกติ ดังนั้นสุนัขก็อาจจะได้รับอาหารประเภทนั้น ๆ มานานแล้วโดยไม่แสดงอาการใด ๆ มาก่อนก็ได้ค่ะ

Knowledge | Yippee Happy

วิธีการวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้อาหารในสุนัข

การวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้อาหารจะใช้วิธีการทดสอบทางอาหารซึ่งเป็นวิธีการเดียวในการวินิจฉัย โดยใช้อาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้หรือก่อภูมิแพ้ได้น้อยในการทดสอบ ซึ่งอาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้นะคะจะสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ การเปลี่ยนแหล่งโปรตีนให้เป็นประเภทใหม่ไปเลย และการใช้โปรตีนไฮโดรไลซ์หรือโปรตีนที่ผ่านกระบวนการจนมีโมเลกุลขนาดเล็กมาก

เรื่องน่ารู้ก่อนเปลี่ยนอาหารให้สุนัข


ที่มา th.wikipedia

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie