เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

Spread the love

เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

 

เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเรื่องที่หลาย ๆ คนมองข้ามอย่าง “อึ” น้องหมา โดยที่ถือว่าเป็นของเสีย หรือการที่อาหารหลงเหลือจากการถูกย่อย หรือถูกดูดซึมจะผ่านเข้ามาเก็บกักไว้ที่ลำไส้ใหญ่ก่อนจะถูกขับออกมาจากร่างกาย เหตุที่จะต้องพูดถึง “อึน้องหมา” ในวันนี้ เพราะ อึสามารถบอกเราเกี่ยวกับสุขภาพของน้องหมาได้มากมาย โดยเฉพาะอาการหรือโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบทางเดินอาหาร ซึ่งโดยลักษณะของอึที่ดีสามารถสังเกตได้จากหลายส่วน ทั้งความเหลว รูปร่าง ปริมาณ กลิ่น และสี ดังนั้น เรามาเช็คสัญญาณง่าย ๆ จากอึน้องหมากันดีกว่า

 

เช็คสัญญาณสุขภาพ จาก อึน้องหมา

  1. ความเหลว

หนึ่งในสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยที่พื้นฐานแล้วปริมาณน้ำหรือความเหลวของอึน้องหมา ขึ้นอยู่กับสมดุลของการดูดซึมน้ำของลำไส้ และความสามารถในการกักเก็บน้ำในลำไส้ ดังนั้น ส่วนประกอบของอาหารและความสามารถในการย่อยและดูดซึมของน้องหมาแต่ละตัวจึงมีผลต่อสมดุลนี้ โดยปกติอึของน้องหมาควรมีความชื้นระหว่าง 58% ถึง 72% หรือพูดง่าย ๆ คือมีลักษณะเป็นก้อนดี และต้องไม่แข็งเกินไป แต่ปริมาณน้ำในอึเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถบอกถึงปัญหาของทางเดินอาหารได้ เราจำเป็นต้องดูควบคู่ไปกับรูปร่างของอึด้วย

  1. รูปร่างและความเป็นก้อน

รูปร่างของอึ นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เป็นส่วนประกอบแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของอึอีกด้วย ถึงแม้ว่าอึจะมีปริมาณน้ำเท่ากัน แต่ถ้ามีกากใยต่างกันแล้ว ก็จะทำให้มีรูปร่างที่ต่างกันด้วย อึของน้องหมาที่ดีต้องเป็นก้อน เก็บได้ง่าย ไม่เลอะเทอะ หรือเรียกว่า Pickable หรือ Kickable นั่นเอง ซึ่งหากอึมีลักษณะนิ่ม เหลวเป็นน้ำ หรือเป็นก้อนแข็งจนเกินไป อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของน้องหมาได้

  1. ปริมาณ

ปริมาณของอึ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพทางเดินอาหารได้ โดยปริมาณของอึขึ้นกับปริมาณน้ำที่เป็นส่วนประกอบ รวมถึงแบคทีเรียในลำไส้ และส่วนประกอบในอาหารที่ย่อยไม่ได้ เราจะเห็นว่าหากเราให้อาหารที่ย่อยได้น้อยหรือไม่มีคุณภาพ จะทำให้เหลือสิ่งคงค้างในทางเดินอาหารที่จะออกมาพร้อมกับอึ เราจึงเห็นปริมาณของอึที่มากขึ้นนั่นเอง

 

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie

ที่มา : baanlaesuan