เลี้ยงหมาแมวต้องระวัง อย่ากระทบเพื่อนบ้าน

เลี้ยงหมาแมว ต้องระวัง อย่ากระทบเพื่อนบ้าน

Spread the love

เลี้ยงหมาแมว ต้องระวัง อย่ากระทบเพื่อนบ้าน

เลี้ยงหมาแมว ต้องระวัง อย่ากระทบเพื่อนบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งในปัญหาโลกแตก ที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร จะต้องเจอกันเป็นประจำเลย ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการที่ สัตว์เลี้ยงตัวน้อย ไม่ว่าจะเป็นน้องหมา หรือน้องแมวของคุณ ที่อาจก่อปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้จุกจิกกวนใจเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีทั้งเสียง กลิ่นไม่พึงประสงค์ การขับถ่ายไม่เป็นที่ ทั้งบริเวณหน้าบ้าน หรือยางล้อรถ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ถ้าคุณ ๆ ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไม่ได้ระมัดระวัง

หาน้องหมาน้องแมวเลี้ยงดูทางนี้! ชวนดู 5 แหล่งแจกฟรี - The Good Life by  Kaidee

และสำหรับในมุมมองของคนที่รักในความน่ารักน่าเอนดูของน้องหมา น้องแมว เป็นชีวิตจิตใจ เรื่องเสียง กลิ่น หรือการขับถ่ายไม่เป็นที่ของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร และถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยง และไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนรักหมาแมว ส่วนใหญ่ก็มองว่านี่คือปัญหา และเป็นปัญหาใหญ่ด้วย แต่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรระหว่างผู้ที่เลี้ยงกับผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเป็นอันดับแรกนั้นก็คือเรื่องของความรับผิดชอบ การที่เราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นอกจากจะต้องรับผิดชอบเขาในทุกกรณี ทั้งการเลี้ยงดูไปจนถึงดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงแสนรักไปสร้างผลกระทบกับผู้อื่น เพราะหากละเลยสัตว์เลี้ยงของเรา อาจไปสร้างผลกระทบกับเพื่อนบ้าน นอกจากจะก่อให้เกิดกระทบกระทั่งกันกับเพื่อนบ้านแล้ว อาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ด้วย

หากสัตว์เลี้ยงก่อให้เกิดความเสียหายจะโดนอะไรบ้าง

มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของ สัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จำต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

เพลินตาเพลินใจสุด ๆ รวมภาพน้องหมา น้องแมว สุดน่ารัก มอง

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๆ ก็ได้


ที่มา rtbcenter

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie