โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases)

โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases)

Spread the love

โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases)

โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases) โรคอีกหนึ่งชนิด ที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของเจ้าสุนัขเป็นอย่างมาก สำหรับ จอประสาทตา หรือ Retina เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นแผ่นโปร่งแสงอยู่ที่ด้านหลังสุดของดวงตา มีเซลล์จอตา (photoreceptors) ทำหน้าที่รับและรวมแสงส่งไปยังสมอง เพื่อแปลผลกลับมาเป็นภาพให้เรามองเห็น ซึ่งเซลล์จอประสาทตาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เซลล์จอตารูปแท่ง (rod photoreceptors) ทำงานได้ดีในสภาวะแสงน้อยหรือในที่มืด และเซลล์จอตารูปกรวย (cone photoreceptors) ทำงานได้ดีในสภาวะที่มีแสงสว่างหรือช่วงเวลากลางวัน ทำให้ โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข มีผลอย่างมากต่อการมองเห็น หรืออาจทำให้ต้องสูญเสียการมองเห็นไป

โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases)

 

โรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเฉียบพลัน (Sudden Acquired Retinal Degeneration : SARD)

ทำให้หมาสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วัน (ประมาณ 2-3 วัน จนถึงสัปดาห์) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับดวงตาทั้งสองข้าง และพบได้ในน้องหมาทุกช่วงวัย แต่มีรายงานว่าพบได้บ่อยในช่วงกลางวัยของสุนัข ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบความสัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนต่อมหมวกไตเกินขนาด หรือ Cushing’s syndrome ในสุนัขบางราย จึงอาจทำให้น้องหมาบางตัวมีอาการกินน้ำมาก ปัสสาวะมาก และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นร่วมด้วย

โรคจอประสาทตาหลุดลอก (Retinal Detachment)

สำหรับอาการเบื้องต้นที่เราสามารถพบเจอได้นั่นก็คือ อาจเกิดขึ้นได้จากหมาที่มีความดันโลหิตสูง มีอาการม่านตาขยายกว้าง ไม่ตอบสนองต่อแสง อาจมีเลือดออกในช่องหน้าตาได้ หรืออาจเกิดจากการที่น้องหมาติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดบางชนิด ทำให้เกิดจุดเลือดออกในจอประสาทตา ส่งผลให้เกิดการหลุดลอกของจอประสาทตาตามมา ในรายที่มีอาการรุนแรง การหลุดลอกของจอประสาทตาอาจส่งผลให้น้องหมาตาบอดได้ในที่สุด สามารถเกิดได้กับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจเป็นทั้งสองข้างก็ได้

โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข (Retinal Diseases)

โรคจอประสาทตาเสื่อม PRA (Progressive Retinal Atrophy)

ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรง เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อประสาททางตาโดยตรง ถือว่าเป็น โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตาในสุนัข ที่เกิดจากพันธุกรรม ส่งผลกระทบต่อเซลล์ของจอประสาทตาที่เรียกว่าแท่งและกรวย และยังส่งผลกระทบต่อชั้นของเซลล์เม็ดสีใต้แท่งและกรวยแท่ง ช่วยให้สุนัขมองเห็นการเคลื่อนไหวและในสภาพที่มีแสงน้อย สามารถให้สุนัขมองเห็นสีได้ และชั้นเยื่อบุผิวเม็ดสีช่วยปกป้องและบำรุงรักษาแท่งและโคนเหล่านี้ ใน PRA แท่งกรวยและ / หรือชั้นเม็ดสีเหล่านี้เสื่อมสภาพและในที่สุดก็เสื่อมสภาพจนทำให้ตาบอด เนื่องจากอาการมองไม่เห็นในที่ที่มีแสงสลัว ๆ หรือในที่มืดสำหรับรายที่มีอาการรุนแรง แม้ในที่สว่างก็ไม่สามารถมองเห็นได้

 

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie

ที่มา : baanlaesuan