โรคหัวใจสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข

โรคหัวใจสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข

Spread the love

โรคหัวใจสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข

โรคหัวใจสุนัข เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข มักพบในสุนัขสูงวัย สุนัขน้ำหนักเกิน และสุนัขบางสายพันธุ์ที่มีโรคหัวใจสุนัขเป็นโรคประจำสายพันธุ์ โรคหัวใจสุนัขนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม โรคหัวใจสุนัขยังถือเป็นหนึ่งในโรคที่มีวิธีรักษาเพื่อให้สุนัขมีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้ โดยการให้ยาโรคหัวใจสุนัขตามที่สัตวแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและอย่างต่อเนื่อง แต่หากสุนัขของเรามีอาการดีขึ้นแล้ว เราจะสามารถหยุดยาเองได้หรือไม่?

สุนัข…ก็ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ – คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อสุนัขของคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยจากสัตวแพทย์แล้วว่าสุนัขป่วยเป็นโรคหัวใจ ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำคือการรักษาให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสัตวแพทย์จะทำการประเมินอาการ และสั่งยาให้เหมาะสมกับโรคหัวใจในสุนัขแต่ละตัว และต้องอาศัยการดูแลจากเจ้าของอย่างเคร่งครัด เนื่องจากยาโรคหัวใจสุนัขนั้นเป็นยาที่จำเป็นต้องได้รับยาที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และให้ยาอย่างตรงเวลาและต่อเนื่อง เพื่อการประคองอาการและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อาการโรคซึมเศร้า ของสุนัข ที่เจ้าของอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน - การเลี้ยงสัตว์

หากสุนัขของคุณได้รับยาโรคหัวใจสุนัขจนดูเหมือนว่าอาการป่วยโรคหัวใจในสุนัข เช่น สุนัขซึม สุนัขอ่อนเพลีย สุนัขเบื่ออาหาร สุนัขน้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ สุนัขเหนื่อยง่าย สุนัขไอแห้ง สุนัขไอเรื้อรัง สุนัขท้องมาน นั้นจะมีอาการลดลงหรือดีขึ้นแล้ว เจ้าของก็ไม่ควรหยุดหรือพักการให้ยาโรคหัวใจสุนัขด้วยตนเองในทันที เนื่องจากการหยุดให้ยาโรคหัวใจสุนัขด้วยตนเอง อาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขตามมาได้ นอกจากนี้ยังไม่ควรไปหาซื้อยาด้วยตนเอง เพราะอาจจะมีผลต่อคุณภาพของยาที่ส่งผลต่อการรักษาได้อีกด้วย


ที่มา th.wikipedia

รวมความรู้เกี่ยวกับน้องหมาทุกประเภท ไว้ที่นี้ D-Doggie